Tag Archives: Keo dán gỗ công nghiệp

Nột thất gỗ công nghiệp – Xu hướng mới của cuộc sống hiện đại

Nội thất gỗ công nghiệp

Gỗ công nghiệp có tên quốc tế là Wood – Based Panel. Gỗ công nghiệp đa số được làm từ các nguyên liệu thừa, nguyên liệu tận dụng, tái sinh, ngọn cành của cây gỗ tự nhiên. Nếu như gỗ tự nhiên khi khai thác không cần chế biến gì mà đem vào sử dụng…