Tag Archives: Mỡ bôi trơn

Hướng dẫn sử dụng mỡ bôi trơn đúng cách

Sử dụng mỡ bôi trơn đúng cách

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt là sản phẩm của quá trình pha chế giữa dầu gốc cao cấp ( chiếm 60-95% là thành phần chính của mỡ chịu nhiệt), chất làm đặc (chiếm 60-95% thành phần chính của mỡ chịu nhiệt) và hệ phụ gia (chiếm 0,5%. Đây là yếu tố quan trọng quyết định…