Bình xịt tẩy keo ron BX-8 O’tech Gasket Sealant Remover

80.000 

  • Không ăn mòn vật liệu.
  • Không làm hư hại cho hầu hết các thiết bị.
  • Công thức đặc biệt, tác dụng nhanh, hiệu quả cao.
  • Loại bỏ các loại chất kết dính và các loại băng dính dư thừa.
  • Nhanh chóng và dễ dàng làm sạch dầu, mỡ, nhựa đường và chất bẩn.
ĐẶT MUA BUÔN